Trường

Đại học Thương Mại

Đại học Thương Mại

Đại học giao thông vận tải (2)

Đại học giao thông vận tải (2)

Hội cựu sinh viên giao thông ban đầu được thành lập dưới tên của những cựu sinh viên CNTT làm tại FSOFT, 
Đại học công nghiệp Hà Nội

Đại học công nghiệp Hà Nội

Đ/c: Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội Điện thoại: 84.4.37655121, Fax: 84.4.37655261
Đại học kinh tế quốc dân (2)

Đại học kinh tế quốc dân (2)

Đ/c: Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội Điện thoại: 84.4.37655121, Fax: 84.4.37655261
Đại học giao thông vận tải

Đại học giao thông vận tải

Hội cựu sinh viên giao thông ban đầu được thành lập dưới tên của những cựu sinh viên CNTT làm tại FSOFT, 
Đại học Thương Mại  (2)

Đại học Thương Mại (2)

Đại học kinh tế quốc dân

Đại học kinh tế quốc dân

Đ/c: Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội Điện thoại: 84.4.37655121, Fax: 84.4.37655261
Đại học công nghiệp Hà Nội (2)

Đại học công nghiệp Hà Nội (2)

Đ/c: Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội Điện thoại: 84.4.37655121, Fax: 84.4.37655261