Focus

Doanh nghiệp đồng tổ chức và tuyển dụng

Vị trí thực tập

Vị trí việc làm

Toeic For Career là cầu nối cho sinh viên chuẩn bị tham gia thị trường lao động, đem những cơ hội thực tập và việc làm tại các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp tìm được những thực tập sinh và nhân viên tương lai tài năng có tố chất trở thành những lãnh đạo trong tương lai. Chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh kết nối cung và cầu về lao động chất lượng cao hiện nay tại Việt Nam.

 

- Ông Đoàn Hồng Nam

Chủ tịch IIG Việt Nam