1. Cách thức đăng ký dự thi

Thí sinh thuộc đối tượng dự thi nêu tại Phần 2, Điều 1 của Thể lệ này đăng ký tham dự chương trình theo một trong hai cách sau:

 • Cách 1: Đăng ký thi TOEIC tập trung

Cách thức đăng ký thi TOEIC tập trung được áp dụng đối với nhóm thí sinh đủ điều kiện dự thi theo quy định, tuy nhiên chưa có Phiếu điểm TOEIC hoặc Phiếu điểm đã hết hạn theo quy định của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) (sau đây gọi nhóm đối tượng này là Nhóm đối tượng 1).

          Hồ sơ đăng ký thi TOEIC tập trung:

 • 01 Phiếu Đăng ký dự thi hợp lệ (mẫu do Ban Tổ chức phát hành) có dán ảnh.
 • 01 ảnh 3x4 chụp không quá 03 tháng (không dùng ảnh scan, ảnh can thiệp kỹ thuật số), sau mỗi ảnh ghi rõ: Họ tên, ngày sinh, số CMND.

Cách đăng ký thi TOEIC tập trung:

Thời gian và địa điểm thi tập trung: Thi TOEIC tập trung (dự kiến):

 • Tháng 6: 19/6/2016
 • Tháng 7: 10/7/2016
 • Tháng 8: 7/8/2016
 • Tháng 9: 11/9/2016.

Địa điểm: sẽ được cập nhật trên website chương trình một tuần trước ngày thi.

 • Thí sinh nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí thi theo yêu cầu (quy định tại Điều 2, Khoản 1 & 2) tại trường có tổ chức đăng ký hoặc tại văn phòng IIG Việt Nam tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.Hồ Chí Minh (chi tiết nêu tại Điều 6) trước 12:00 ngày 08/6/2016 (áp dụng thi đợt tháng 6: 19/6/2016); 27/6/2016 (áp dụng thi đợt tháng 7: 10/7/2016); 25/7/2016 (áp dụng thi đợt tháng 8: 7/8/2016); 30/8/2016 (áp dụng thi đợt tháng 9: 11/9/2016).

Nhà trường tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký (theo mẫu đính kèm) và xác nhận thông tin về điểm trung bình học tập của kỳ học gần nhất của thí sinh rồi gửi đến Ban Tổ chức: 01 bản cứng danh sách thí sinh có chữ ký và dấu của Nhà trường về Văn phòng IIG Việt Nam và 01 bản mềm danh sách thí sinh gửi về email của Ban Tổ chức (chi tiết nêu tại Điều 6).

Lưu ý:

Sau khi đăng ký, thông tin của thí sinh sẽ được đăng tải trên website của chương trình www.toeicforcareer.com, thí sinh cần kiểm tra lại thông tin của mình, nếu phát hiện sai lệch, thí sinh cần báo ngay với Ban Tổ chức trước 17h00 ngày 15/6 (áp dụng thi đợt tháng 6), 06/7 (áp dụng thi đợt tháng 7), 1/7 (áp dụng thi đợt thi tháng 8), 05/9 (áp dụng thi đợt tháng 9). Cụ thể:

 • Đối với thí sinh đăng ký tại trường: Thông báo thông tin sai lệch và điều chỉnh với trường. Nhà trường gửi lại các thông tin đã được điều chỉnh chính xác cho IIG Việt Nam qua email trước 17:00 các ngày 15/6 (áp dụng thi đợt tháng 6), 06/7 (áp dụng thi đợt tháng 7), 25/7 (áp dụng thi đợt thi tháng 8), 05/9 (áp dụng thi đợt tháng 9) (chi tiết về email được quy định tại Điều 6 của Thể lệ này)
 • Đối với thí sinh đăng ký tại IIG Việt Nam: Sử dụng email nêu trong Phiếu Đăng ký dự thi để gửi yêu cầu thay đổi thông tin về Ban Tổ chức.
 • Tiêu đề email: Thay đổi thông tin_Thi TOEIC tập trung đợt [x][1]_[địa điểm thi][2]
 • Nội dung email:
  • Họ và tên:
  • Số CMND:
  • Địa điểm thi:
  • Thông tin cần điều chỉnh:

(chi tiết xem tại Điều 6)

 • Cách 2: Đăng ký xét điểm TOEIC

Cách thức đăng ký xét điểm TOEIC được áp dụng đối với nhóm thí sinh đủ điều kiện dự thi theo quy định, và đã có Phiếu điểm TOEIC hợp lệ (sau đây gọi nhóm đối tượng này là Nhóm đối tượng 2). Phiếu điểm TOEIC hợp lệ là Phiếu điểm TOEIC do ETS cấp và IIG tổ chức thi trong năm 2016, tính từ 01/01/2016 đến 3/10/2016.

Cách đăng ký xét điểm TOEIC:

 • Thí sinh đăng ký xét điểm TOEIC tại https://goo.gl/R6do9d từ 19/6/2016 đến 17:00 ngày 17/10/2016. Trong nội dung thông tin đăng ký trực tuyến, thí sinh scan Phiếu điểm TOEIC hợp lệ đăng tải lên Google Drive và gắn đường link này trong Phiếu Đăng ký trực tuyến.

Lưu ý:

Sau khi đăng ký, thông tin của thí sinh sẽ được đăng tải trên website của chương trình, thí sinh cần kiểm tra lại thông tin của mình, nếu phát hiện sai lệch, thí sinh cần báo ngay với Ban Tổ chức trước 17h00 ngày 15/10/2016 qua email. Cụ thể:

 • Tiêu đề email: Thay đổi thông tin_xét điểm TOEIC 2016_(địa điểm thi)
 • Nội dung email:
  • Họ và tên:
  • Số CMND:
  • Địa điểm thi: Hà Nội/HCM/Đà Nẵng
  • Thông tin cần điều chỉnh:
 1. Lệ phí thi
  • Đối với Nhóm đối tượng 1: 790.000VND

Lưu ý: Trong trường hợp thí sinh đã đăng ký và đóng tiền tham dự chương trình nhưng không tham dự thi theo lịch trình của Ban Tổ chức, thí sinh sẽ được tham dự một kỳ thi TOEIC vào ngày khác nếu báo trước ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày thi, kết quả này không được tính để tham dự chương trình.

 • Đối với Nhóm đối tượng 2: thí sinh chỉ cần nộp kết quả TOEIC và không phải đóng lệ phí tham dự.